OCP przewoźnika koszt

  OCP przewoźnika koszt

  Ochrona finansowa w postaci OCP przewoźnika koszt równoważy ryzyko, ponieważ transport towarów jest niesłychanie ważny dla całej gospodarki, to na nim opiera się jej właściwe funkcjonowanie. Każdego dnia firmy transportowe wysyłają w trasę samochody ciężarowe załadowane towarami odebranymi od kontrahentów. W czasie przewozu odpowiadają za ładunek i są zobowiązani do dbałości o jego stan i dostarczenie na czas. Od czasu wprowadzenia ubezpieczenia OCP przewoźnika kontrahenci mogą być spokojni o swoje finanse, ponieważ ewentualne szkody na towarze pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe.

  OCP przewoźnika koszt zakupu niższy niż ewentualne straty

  Negocjując z ubezpieczycielami OCP przewoźnika koszt będzie zależny od różnych przesłanek, które wpływają na ostateczna cenę. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe korzysta z własnej kalkulacji składek, dlatego zauważalne są rozbieżności nie tylko w kosztach, ale również w zakresie ubezpieczenia. Zawsze uwzględniany jest roczny dochód firmy transportowej, ilość posiadanych samochodów, wartość transportowanego ładunku, suma gwarancyjna i klauzule rozszerzające oraz wykluczenia wprowadzane przez ubezpieczyciela. Ponadto zakres terytorialny to znaczy transport w ruchu krajowym czy transport w ruchu międzynarodowym.

  Aby wykupić naprawdę dobrą polisę OCP przewoźnika z kosztem spełniającym oczekiwania, warto jej wybór powierzyć profesjonalistom. Doradca ubezpieczeniowy przeanalizuje zakres prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożenia na jakie narażony będzie ładunek i dopasuje zapisy umowy ubezpieczenia idealnie do potrzeb przedsiębiorcy. Wiadomo, że koszt polisy OCP przewoźnika dla samochodu ciężarowego – tri będzie wyższy niż samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony. Co zrobi doradca ubezpieczeniowy? Dokona porównania zakresu ubezpieczenia podstawowego, redukcji, klauzul dodatkowych oraz wykluczeń. Wybierze odpowiedni zakres terytorialny do przewozu ładunku.

  Ochrona finansowa w postaci OCP przewoźnika – koszt równoważy ryzyko

  Przewoźnik https://www.linkedin.com/showcase/ocp-przewoznika-koszt/ przyjmując do transportu drogowego określony ładunek odpowiada za niego finansowo. W przypadku nierzetelnego wywiązania się z umowy transportowej i poniesienia strat w towarze (częściowe, całkowite), niedostarczenia ładunku w wyznaczonym czasie, ma obowiązek wypłaty odszkodowania na rzecz jego właściciela. Jest to duże zagrożenie, dlatego właściciele firm transportowych tak chętnie wykupują OCP przewoźnika koszt kalkulując w odniesieniu do ponoszonego ryzyka. Trzeba wziąć pod uwagę wartość i rodzaj przewożonego towaru, czy są to produkty niebezpieczne, podwyższonego ryzyka. Dlatego transportując towary w chłodniach warto wykupić rozszerzenie do polisy o ewentualność awarii agregatu i zepsucia się towaru.  

  Dobrowolne ubezpieczenie OCP przewoźnika dla każdej firmy transportowej

  OCP przewoźnika koszt
  OCP przewoźnika koszt

  Poza wykupem OC, przedsiębiorca wykonujący zawodowy przewóz drogowy towarów ma możliwość ograniczenia swojej odpowiedzialności za pomocą polisy OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. Nie jest to obowiązkowe, ale bardzo przydatne i doceniane przez potencjalnych klientów, dlatego większość przedsiębiorców korzysta z tej opcji. Uszkodzenie ładunku podczas postoju lub w wypadku drogowym, kradzież wskutek rozboju, spalenie to czynniki które wiążą się z wypłatą odszkodowania na rzecz właściciela towaru. Ale można uniknąć tak dużej odpowiedzialności, która może zaburzyć płynność finansową firmy, wystarczy zawrzeć umowę ubezpieczenia OCP przewoźnika kosz której jest niewspółmiernie niższy w stosunku do kosztu ewentualnego odszkodowania.    

  Zawarcie takiej umowy ubezpieczenia jest proste, trzeba zgłosić się do ubezpieczyciela lub doradcy i przedstawić zakres swojej działalności. Specjalista oszacuje zagrożenie, wskaże korzystną sumę gwarancyjną, ewentualność franszyzy redukcyjnej, potrzebne klauzule rozszerzające. Podpowie jakie wykluczenia wprowadza dane towarzystwo ubezpieczeniowe i jakie koszty będą wiązały się z ich zniesieniem, jeżeli w danym przypadku będzie to konieczne. Ubezpieczyciele najczęściej podnoszą składkę przy transporcie żywych zwierząt, wartościowym sprzęcie RTV, AGD, obrazach, rzeźbach, itd. Wykluczeniem może być postój poza parkingiem strzeżonym, nieprawidłowe zabezpieczenie towaru na samochodzie (jeżeli kierowca miał taki obowiązek). Czas trwania OCP przewoźnika wynosi 12 miesięcy, po czym należy je przedłużyć, ponieważ nie odnawia się samoistnie.    

  Czy właściciel ładunku zyskuje na OCP przewoźnika?

  Tak, ponieważ jego towar jest objęty parasolem finansowym i w przypadku jego uszkodzenia lub utraty, wartość ładunku zostanie pokryta przez towarzystwo ubezpieczeniowe. A czasami są to tak duże kwoty, że jej wypłata mogłaby doprowadzić firmę transportową do upadłości. Jeżeli spełnione zostaną wszelkie zapisy plisy OCP przewoźnika koszt naprawienia szkody spada na barki ubezpieczyciela. Kontrahent otrzymuje odszkodowanie a przewoźnik może spokojnie prowadzić swój biznes.  

  Co zrobić przed zawarciem umowy ubezpieczenia OCP przewoźnika?

  Przede wszystkim trzeba wiedzieć, czego się oczekuje po takim dobrowolnym ubezpieczeniu. Jeżeli wszystkie czynniki zostaną ujęte w polisie, należy ją dokładnie przeczytać. Suma gwarancyjna jest niesłychanie ważna, ponieważ jej wysokość odpowiada za wartość wypłacanego odszkodowania przez ubezpieczyciela. Warto przemyśleć rozszerzenie polisy OCP przewoźnika, koszt będzie wyższy, ale odpowiedzialność materialna mniejsza.

  Klauzulami objęte są takie okoliczności jak:

    • Szkody na towarze spowodowane przez podwykonawców.
    • Uszkodzenie ładunku powstałe w trakcie załadunku na pojazd lub jego rozładunku.
    • Straty w towarze wskutek zaniedbań kierowcy, spożywania przez niego alkoholu lub narkotyków.
    • Parkowanie pojazdu w miejscach, które ujęte są w wykluczeniach.
    • Pokrycie kosztów tymczasowego przechowywania ładunku (awaria samochodu dostawczego).
    • Zagubienie dokumentów np. listu przewozowego.

  To tylko przykłady klauzul rozszerzających jakie mogą zostać zawarte w polisie OCP przewoźnika.