Anemometr – jak i co nim mierzyć?

  Anemometr – jak i co nim mierzyć?

  Anemometr – jak i co nim mierzyć? Obecna wiedza i postępy techniczne umożliwiają szereg działań ułatwiających i przyspieszających różne prace inżynierskie i nie tylko. Dzięki zaawansowanym technologiom możliwe jest dokonywanie wszelkich działań, które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości życia, bezpieczeństwa i ogólnej poprawy standardów pracy.
  Dzięki wyspecjalizowanym urządzeniom możliwe jest dokonywanie szczegółowych pomiarów dostarczających niezbędnych informacji w wielu dziedzinach techniki. Jednym z urządzeń, które ma szerokie zastosowanie miedzy innymi w systemach kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych jest coraz bardziej popularny anemometr. Przyrząd ten używany jest do pomiaru prędkości przepływu wiatru, powietrza oraz gazów i innych dodatkowych parametrów. Wykorzystywany jest także na szeroką skalę przez inżynierów, kominiarzy oraz robotników budowlanych.

  Jakie jest, zatem jego działanie? Gdzie się go wykorzystuje? I jak prawidłowo mierzyć nim przepływy powietrza w kanałach wentylacyjnych?


  Anemometr – opis i charakterystyka

  Anemometr, znany także pod nazwą wiatromierz jest urządzeniem pomiarowym wykorzystywanym do pomiaru prędkości przepływu gazów, powietrza i wiatru.  Dzięki swoim właściwościom umożliwia także pomiar wielu innych parametrów – takich jak, ciśnienie czy temperatura. Niektóre anemometry mogą wskazywać także kierunek ruchu. Mogą być w formie małych, podręcznych narzędzi lub dużych stacjonarnych urządzeń, współpracujących z rozległymi i bardziej skomplikowanymi układami wentylacyjnymi.

  Rodzaje anemometrów:
  – dopplerowskie – ultrasonograficzne,
  -wychyłowe,
  – wiatrakowe,
  – cieplne – elektryczne,
  – czaszowe,
  – ciśnieniowe – rurka pilota,
  – obrotowe – rotacyjne.


  Mechanizm działania i zastosowanie anemometrów

  Czynniki takie jak prędkość wiatru czy prędkość przepływu jest niebagatelnie ważnym aspektem podczas kontroli systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych i innych dziedzinach inżynieryjnych. Pomiary mogą być dokonywane w otwartej przestrzeni oraz bezpośrednio w systemach kanalizacyjnych, wentylacyjnych, układach wydechowych i innych miejscach, gdzie wykonywane jest badanie medium.
  Dzięki anemometrom i ich właściwościom możliwy jest dokładny pomiar ilości metrów sześciennych powietrza, wydostającego się z szybu wentylacyjnego. Pomiaru można dokonać w określonym czasie, co do minuty lub sekundy. Dobry anemometr najczęściej wyposażony jest w dodatkowe funkcje, umożliwiające pomiar dodatkowych parametrów, jakimi są temperatura czy poziom wilgotności.
  Większość pomiarów dotyczących szybów oraz instalacji wentylacyjnych przeprowadzana jest przy pomocy anemometru łopatkowego oraz innych niezbędnych akcesoriów. Anemometry są także często wykorzystywane są do pomiarów w pomieszczeniach w celu określenia przeciągów.


  Jak prawidłowo mierzyć przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych?

  Wykonanie prawidłowych i miarodajnych pomiarów kanałów wentylacyjnych oraz instalacji kanalizacyjnej nie należy do zadań ani prostych ani szybkich. Niezbędna, bowiem jest tutaj szeroka wiedza specjalistyczna oraz doświadczenie i dostęp do odpowiednich urządzeń. Ważne jest także, aby osoba wykonująca pomiary potrafiła odpowiednio obsługiwać się sprzętem i znała jego działanie oraz poprawne wykorzystanie. Przy dokonywaniu pomiarów należy zachować dokładność oraz cierpliwość – zapewni to, bowiem bezpieczeństwo oraz komfort pracy.
  Pierwszą oraz podstawową czynnością, której się dokonuje jest sprawna ocena poprawności działania danej wentylacji lub kanalizacji poprzez pomiar prędkości przepływającego powietrza w danym kanale wentylacyjnym. Pomiar ten dokonywany jest w metrach na sekundę (m/s). Kolejny pomiar dotyczy pomiaru wydatku i mierzony jest w metrach sześciennych na godzinę (m3/h). Następnie dokonuje się analizy i oceny czy wartości te zgadzają się z założeniami zawartymi w projekcie.
  Zmierzenie prędkości ruchu powietrza w danym kanale w większości przypadków nie sprawia kłopotów – należy prawidłowo przystawić sondę do anemostatu (kratki) i odczytać wynik na mierniku.
  Jednakże prawidłowe i poprawne dokonanie pomiarów wydatku, czyli objętości przepływającego powietrza w określonej jednostce czasu jest bardziej skomplikowaną czynnością, stanowiącą tak naprawdę nadrzędny aspekt niezbędny do oceny efektywności oraz odpowiedniego działania danej wentylacji mechanicznej.
  Do pomiaru objętości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych wykorzystuje się najczęściej metody takie jak:
  – pomiar różnicy ciśnień – dokonywany z wykorzystaniem rurki Pitota oraz mikromanometru różnicowego,
  – pomiar z wykorzystaniem anemometru z sondą termiczną cieplno – oporową.

  Anemometry to urządzenia wykorzystywane na szeroką skalę w różnych dziedzinach inżynierskich, w szczególności do pomiarów dotyczących przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz kanalizacyjnych. Ich różne rodzaje oraz możliwości działania sprawiają, że ich zastosowanie jest bardzo praktyczne oraz dokładne. Aby prawidłowo zmierzyć przepływ powietrza w danym kanale niezbędna jest wiedza oraz doświadczenie a także profesjonalny sprzęt, który umożliwi uzyskanie precyzyjnego pomiaru.