Dlaczego Ukraińcy chcą pracować w Polsce?

  Dlaczego Ukraińcy chcą pracować w Polsce?

  Dlaczego Ukraińcy chcą pracować w Polsce? Polscy pracodawcy potrzebują pracowników. Polacy nie bardzo garną się do pracy, zwłaszcza na stanowiskach fizycznych. Szukają lepszych zarobków, zawodowego zajęcia, które nie męczy. Kolejną przyczyną braku rąk do pracy w kraju nad Wisłą jest katastrofalny stan szkolnictwa zawodowego i zbyt mała liczba praktyk na etapie edukacji w szkołach zawodowych lub technikach.

  Zbyt łatwy proces dostania się na studia, mnogość kierunków humanistycznych tanich w prowadzeniu przez prywatne szkoły wyższe i bardzo niski poziom nauki, powodują, że mamy nadmiar osób z wyższym wykształceniem, które nie chcą podejmować pracy fizycznej. Na szczęście dla przedsiębiorców sytuację ratują pracownicy z Ukrainy, którzy chętnie podejmują pracę w Polsce.

  Trudna sytuacja ekonomiczno-polityczna na Ukrainie

  Od kilku lat Ukraińcy zmagają się z rosyjską agresją. Obecnie nie toczą się działania wojenne, zdarzają co prawda incydenty zbrojne, jednak nie są prowadzone regularne walki. Kilka miesięcy niepokoju spowodowało poważne straty w gospodarce, upadek wielu firm, a co się z tym wiąże likwidacja miejsc pracy. Ludzie pozostali bez środków do życia i dlatego szukają pracy poza Ukrainą https://apsprofit.pl/biuro-posrednictwa-pracy-dla-ukraincow/.  Na Ukrainie średnia pensja jest dwukrotnie niższa od polskiego najniższego wynagrodzenia, więc pracownikom z Ukrainy opłaca się pracowanie w Polsce. Z powodu bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, niskiego poziomu życia na Ukrainie, braku perspektyw znalezienia stałej pracy, coraz więcej pracowników z Ukrainy, rozważa pozostanie w Polsce na stałe.

  Powody pozostania Ukraińców w Polsce

  Dlaczego Ukraińcy chcą pracować w Polsce?
  Dlaczego Ukraińcy chcą pracować w Polsce?

  Praca Ukraińców w Polsce jest fascynującym zjawiskiem społeczno-ekonomicznym. Jest przedmiotem ankiet przeprowadzanych wśród tych osób i gruntownej analizy naukowców. Pracownicy z Ukrainy szybko stali się częścią polskiego rynku pracy – są wybawieniem dla setek pracodawców, którzy nie mogą znaleźć rąk do pracy wśród lokalnych mieszkańców. Nic dziwnego, że potrzeby bytowe i plany ukraińskich obywateli pracujących w naszym kraju są przedmiotem badań naukowych. Począwszy od 2017 roku, rośnie liczba pracowników z Ukrainy, którzy chcieliby zostać w Polsce na stałe. Jest też duża grupa ludzi znad Dniepru, którym odpowiada półroczny system pracy – pół roku pracują w Polsce, a kolejne sześć miesięcy spędzają z rodziną na Ukrainie. Dzięki temu zarabiają na godne utrzymanie swoich najbliższych i nie tracą z nimi więzi. Za najczęstsze powody chęci pozostania w Polsce na stałe, pracownicy ze Wschodu wymieniają: wyższe zarobki, możliwość stałej pracy, rozwój zawodowy i perspektywę pracy dla członków rodziny. Z kolei za główny powód podjęcia pracy w Polsce, pracownicy z Ukrainy wymieniają:  dużo wyższe zarobki w Polsce, złą sytuację polityczno-ekonomiczną ich ojczystego kraju oraz fakt, że Polska jest krajem Unii Europejskiej, więc pracują tutaj, zdobywają doświadczenie na unijnym rynku pracy. Warto zaznaczyć, że Polska przyciąga nie tylko pracowników z Ukrainy, ale także studentów z tego pięknego kraju. Młodzi ludzie chętnie studiują u nas nauki ekonomiczne, kierunki techniczne, medycynę i prawo. Znakomicie integrują się z rówieśnikami w Polsce i często podejmują swoją pierwszą pracę zarobkową, łącząc studia ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego i nauką języka polskiego.

  Ukraińcy o swojej pracy w Polsce

  Przedmiotem badań socjologów i ekspertów od rynku pracy jest także stosunek pracowników z Ukrainy do ich pracy w Polsce. Większość badanych pracowników ze Wschodu wyraża pozytywną opinię o swojej pracy w naszym kraju. Doceniają  wysokie zarobki, stałe zatrudnienie, szkolenia przygotowujące do pracy na określonym stanowisku, równe traktowanie w miejscu pracy i możliwość przepracowania nadgodzin. Aż 89% pracowników z Ukrainy wskazuje na bardzo dobre relacje z polską załogą i kierownikami zmian/produkcji/kadrowymi/szefami działów. Ukraińcom udaje się wypracować koleżeńskie relacje z polskimi kolegami/koleżankami. Rodzą się trwałe przyjaźnie, a nawet związki. Ukraińcy dostrzegają, że ich praca jest bardzo ważna dla polskiej firmy. Pracują uczciwie i dobrze wykonują obowiązki zawodowe. Ukraińcy są zadowoleni także z warunków pracy. Zatrudnienie w Polsce to dla ich okazja do zmiany swojego życia, ponieważ w Polsce odzyskali poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa i odczuli poprawę sytuacji finansowej. Jako największą zaletę pracy w Polsce wymieniają stabilne miesięczne wynagrodzenie i wysoką stawkę godzinową. Pracownicy z Ukrainy chcą otwierać w Polsce własny biznes, np.: firmę remontowo-budowlaną, usługi spawalnicze, czy małą gastronomię. Rozważają sprowadzenie rodzin i posłanie dzieci do polskich przedszkoli i szkół.

  Pracownicy z Ukrainy już po kilku miesiącach pracy rozglądają się za wynajęciem mieszkania w Polsce, co najlepiej świadczy o ich polepszeniu sytuacji ekonomicznej i poważnym traktowaniu pracy. Czują się w naszym państwie bezpiecznie i szybko się usamodzielniają, stając się częścią lokalnej społeczności. Dzięki takim osobom upadają mity o nieprzyjaznym stosunku obu narodowości.

   

  Aps Profit – pracownicy z Ukrainy
  ul. Emilii Plater 14B/U1
  71-635 Szczecin
  +48 91 462 43 12
  www.apsprofit.pl
  Warte uwagi :
  https://www.zark.pl/sektory-w-ktorych-wystepuje-duze-zapotrzebowanie-na-pracownikow-z-ukrainy/
  https://napinany.pl/miejsca-pracy-dla-ukraincow-w-polsce/
  https://www.bonitas.com.pl/praca-w-polsce-dla-wschodnich-sasiadow/