Co to jest księgowość?

  Co to jest księgowość?

  Co to jest księgowość? Prowadzenie właściwie jakiejkolwiek działalności często wiąże się z księgowością. Co to księgowość i kto jej potrzebuje? Księgowość, zwana inaczej buchalterią, polega przede wszystkim na rejestrowaniu rachunkowości. Dotyczy ona głównie rejestrowania wszelkim zmian w stanie majątkowym danej instytucji, firmy lub przedsięwzięcia, z uwzględnieniem źródła przychodów.

  Kto potrzebuje księgowości?

  Księgowość musi prowadzić każda firma, fundacja oraz stowarzyszenie. Jest to niezależne od rodzaju prowadzonej przez nas firmy ani dochodów jakie uzyskujemy. Celem prowadzenia rachunkowości jest uzyskanie przejrzystości w zakresie działań i finansów firmy. Tylko w ten sposób możemy dowieść, że zarabiamy pieniądze w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz płacimy wszystkie dotyczące nas podatki.

  Jakie są rodzaje księgowości?

  To, z jakiej księgowości skorzystamy zależy od bardzo wielu czynników, jednak jej podstawowe rodzaje można podzielić na:

  • uproszczoną księgowość,
  • pełną księgowość.

  Uproszczona księgowość może być prowadzona przez kilka rodzajów firm. Są to przede wszystkim niektóre spółki partnerskie, tak zwane spółki jawne osób fizycznych lub spółki cywilne osób fizycznych, a przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najpopularniejsze sposoby prowadzenia księgowości uproszczonej to:

  1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
  2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  3. Karta podatkowa.
  Co to jest księgowość?
  Co to jest księgowość?

  Zaletami tego typu prowadzenia księgowości jest to, że jest bardzo prosta oraz generuje niewielkie koszty. Biuro księgowe to miejsce, w którym znajdziemy pomoc dotyczącą tego jakiego rodzaju rachunkowość sprawdzi się najlepiej w przypadku naszej firmy.

  Nieco inaczej wygląda pełna księgowość. Koszt różni się w zależności od wielkości naszej firmy oraz jej potrzeb, jednak taki rodzaj księgowości zawsze wiąże się z bardzo rozbudowanym i przede wszystkim sformalizowanym systemem. Służy on nie tylko do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, ale także w razie potrzeb do sporządzania szczegółowej analizy stanu finansowego firmy. Analiza taka pozwala na bieżące kontrolowanie sytuacji finansowej danej firmy.

  Zobacz również:

  Kto prowadzi księgowość?

  Księgowa lub księgowy, znani również pod nazwą buchalter, aby prowadzić doradztwo księgowe, musi nie tylko uzyskać odpowiedni certyfikat, ale każde spełnić szereg innych wymogów. Przede wszystkim, osoba taka musi posiadać pełną zdolność do pełnienia czynności cywilnoprawnych. Musi także korzystać z pełni praw publicznych, czyli między innymi być pełnoletnim obywatelem danego kraju, w tym przypadku Polski. Księgowości nie może prowadzić natomiast osoba, która kiedykolwiek została skazana za przestępstwo, które miałoby być związane z działalnością skarbową, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi lub wiarygodnością dokumentów.

  Zanim osoba zostanie samodzielną księgową lub księgowym, musi odbyć także trzyletnią praktykę. Takich praktykantów zatrudniają często firmy księgowe. Niezbędne jest także wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku związanym z rachunkowością. Alternatywą jest ukończenie studiów podyplomowych na kierunku rachunkowość lub zdanie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób, które ubiegają się o certyfikat umożliwiający wykonywanie tego zawodu.

  Jakie są obowiązki osoby prowadzącej księgowość?

  Biuro księgowe prowadzi zazwyczaj certyfikowana do tego typu usług osoba. Prowadzi ona tak zwane ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla dwóch rodzajów potrzeb:

  • wewnętrznych,
  • zewnętrznych.

  Potrzeby wewnętrzne obejmują takie zjawiska jak informowanie kierownictwa danej firmy o stanie finansowym danej filii. Zewnętrzne związane są między innymi z rozliczeniami podatkowymi oraz statystycznymi.

  Skąd wzięła się księgowość?

  Czy księgowość wiol.com.pl istniała od zawsze? Okazuje się, że można założyć, że owszem. Tak daleko jak sięgają zapisane, a więc dostępne dla nas dzieje historii – tak daleko znajdziemy wzmianki o księgowości. Pojawiają się one w pismach zachowanych z dziejów starożytnego Rzymu, Grecji, Babilonii, Izraela i Egiptu. Znane są również dowody wskazujące na to, że ewidencjonowanie zdarzeń finansowych odbywało się także w cywilizacjach królujących na terenach wszystkich trzech Ameryk. Wszędzie, gdzie odbywał się handel i funkcjonowały systemy ekonomiczne, konieczne było dokumentowanie przychodów i rozchodów. Wydaje się to niezależne od kręgu kulturowego i rejonu świata.
  Dzieła, które uznane mogłyby być za swego rodzaju podręczniki do księgowości na pewno powstawały już wcześniej, jednak pierwszy zachowany pochodzi dopiero z 1494 roku, a powstanie obowiązku prowadzenia księgowości datuje się na XVII wieku. Pierwszym krajem, w którym został wprowadzony, była Francja. Wprowadzono tam francuski kodeks handlowy.

  Niestety przez długi czas przedstawiciele naszego kręgu kulturowego nie potrafili docenić osiągnięć cywilizacji innych niż europejska, a więc wszelkie księgi zazwyczaj ulegały zniszczeniu i przepadły na zawsze. Systemy księgowe Azteków czy Babilończyków i związane z nimi prawa odtwarzać możemy jedynie z zapisków, które zachowały się po dziś dzień.

  Zobacz koniecznie :
  https://www.i3.edu.pl/czym-jest-pelna-ksiegowosc/
  https://www.eplusi.pl/dlaczego-kazda-firma-musi-prowadzic-ksiegowosc/
  https://www.mtc.org.pl/dlaczego-warto-korzystac-z-pomocy-ksiegowych/